Bo hemma längre

Behovet for helse- og omsorgspersonale øker i takt med den aldrende befolkningen. Utfordringene er komplekse og stat og kommune utfordres til å gjøre tiltak. 

Befolkningen vår øker i antall eldre, og i takt øker behovet for omsorgspersonale og velferdstiltak. I stedet for å flytte til en institusjon ønsker eldre i større grad  å bo hjemme så lenge som mulig. Dette utfordrer staten og kommune til å gjøre tiltak og utvikle nye løsninger slik at eldre kan beholde sin individualitet og selvstendighet så lenge som mulig.

Nye løsninger.

Det er spådd at innen 2050 vil dagens behov for personale innen helse- og omsorg fordobles, og allerede i 2035 forventes det at mangelen på sykepleiere vil være 28 000 årsverk. Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått velferdsteknologi som en potensiell løsning på hvordan man fremover kan løse utfordringene med manglende arbeidskraft.

Velferdsteknologi berører mange områder av livet og defineres slik: «Teknologisk assistanse som skal bidra til økt trygghet, sosial deltakelse, mobilitet og kulturell aktivitet, og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne».

Et trygt hjem.

Eldre hjemmeboende står ovenfor mange utfordringer knyttet til å bo hjemme lenger, slik som tilrettelegging av nærmiljøer og transport, muligheter for sosial tilhørighet eller et praktisk og tilrettelagt hjemmemiljø med tekniske løsninger og tilpassede møbler.

”Når vi først har funnet vår egen selvstendighet lengter vi etter å beholde den så lenge vi kan”

Utfordringene er komplekse og sammensatte, og krever at stat og kommune jobber sammen med private aktører for å løse utfordringene. Fremtidens møbelsalg vil sansynligvis endre karakter i takt med utviklingen, og måtte adressere det økende antallet eldre hjemmebeboere også. Vi er spente på hvordan veien blir videre.