Stanna hemma längre

Behovet av vård- och omsorgspersonal ökar i takt med den åldrande befolkningen. Utmaningarna är komplexa och stat och kommun utmanas att vidta åtgärder. 

Vår befolkning blir äldre och äldre och i takt med det behövs mer vårdpersonal och välfärdsåtgärder. Istället för att flytta till ett äldreboende vill fler och fler i allt högre grad bo hemma så länge som möjligt. Det är en utmaning för kommuner att vidta åtgärder och utveckla nya lösningar för att de ska kunna behålla sin individualitet och självständighet så länge som möjligt.

Nya lösningar. 

År 2050 spås det att det nuvarande behovet av personal inom vård och omsorg kommer att fördubblas. Välfärdsteknik ses som en potentiell lösning på hur man löser utmaningarna med brist på arbetskraft i framtiden. 

Välfärdstekniken berör många livsområden och definieras så här: ”Teknologisk hjälp som ska bidra till ökad trygghet, social delaktighet, rörlighet och kulturell aktivitet samt stärka individens förmåga att klara sig själv i vardagen trots bristande hälsa och social, psykisk eller fysisk nedsatt funktion”.

Ett tryggt hem.

De som bor hemma känner av många utmaningar som är kopplade till att bo hemma länge, det kan vara möjligheter till socialsamhörighet eller en praktisk och organiserad hemmiljö med tekniska lösningar och anpassade möbler.

”När vi är självständiga längtar vi efter att behålla det så länge vi kan”

Utmaningarna är komplexa och det förutsätter att kommuner samarbetar med privata aktörer för att lösa utmaningarna. Framtidens möbelförsäljning kommer sannolikt att ändra karaktär i takt med utvecklingen och kommer att behöva möta det växande antalet hemmaboende. Vi är spända på att se hur det blir i framtiden.