Spårning av produkter har varit en mycket aktuell fråga för möbelleverantörer det senaste året. Spårning är nu satt som ett krav i flera anbudsprocesser. 

VARFÖR SKA VI HA ETT DIGITALT PRODUKTPASS? 

I "The European green deal" har EU-kommissionen beslutat att man vill vara den första koldioxidneutrala regionen innan 2050. I detta arbete är det centralt att begränsa användningen av jordens resurser. Målet med digitala produktpass är att underlätta så att konsumenten kan göra hållbara val, och att säkerställa att produkter som lanseras är mer cirkulära och har en längre livslängd genom att vara lättare att reparera, återanvända, designa om eller återvinna. Konsumenten kan lättare göra bra val när de vet vad möblerna är gjorda av. Digitala produktpass förenklar denna process genom att göra det mindre resurskrävande att få all relevant information.

VEM ANVÄNDER DIGITALA PRODUKTPASS?

För dig som konsument kommer produktpasset att vara ett verktyg som gör det lättare att jämföra egenskaper hos flera produkter. Det skapar förtroende för tillverkaren och gör det samtidigt svårare för tillverkaren att ”gröntvätta” produkten och dess rykte. Och vilka produkter gäller det? Nästan alla produkter utom livsmedel, medicin och djurfoder. Dessa produktgrupper har redan strikta krav på dokumentation och spårbarhet. Batterier är den första produktgruppen som fått kravet på produktpass infört och reglerna beräknas träda i kraft 2026. År 2030 är målet att alla produktgrupper ska använda produktpass. 

HELLAND UTVECKLAR SITT DIGITALA PRODUKTPASS

Själva målet med produktpass definieras i EU-kommissionens "The European green deal", men själva lösningen är fortfarande en bit bort. För att kunna presentera data från olika rapporter och system krävs ett stort arbete med att utveckla ett fullfjädrat och fungerande system som producerar produktpass.

produktpass helland møbler

I väntan på detta har vi på Helland Møbler skapat en digital lösning där produkterna är märkta med en unik etikett innehållande en QR-kod och ett nummer. På så sätt kan du redan nu få tillgång till den värdefulla informationen. Genom att skanna koden med mobilkameran får du en överblick över modell, tygval, sprängskiss, komponentlista, monteringsanvisning med steg-för-steg byte av komponenter, underhållsguide, kvalitetsrapporter, garantier mm. Funktionen utvecklas ständigt i takt med att vi får mer information av användarnas behov.

Dokumentationen kan variera från modell till modell. Om du inte har tillgång till en kamera kan du följa denna länk och ange numret manuellt.

Bilden nedan: Efter att du har skannat koden kommer du till en sida med information om produkten.

helland produktpass

FÖRDELAR MED DIGITALT PRODUKTPASS

Produktpass ger dig fördelar genom att all dokumentation samlas på ett ställe. Sjuk- och vård-omsorgs inrättningar med många avdelningar och våningar kan då scanna QR-kod och produktpass som snabbt ger information om var möblerna ska ställas tillbaka t.ex. efter en reparation. Slutar gaslyften fungera på vilfåtöljen så är reservdelslistan lättillgänglig och underhållet av stolen går snabbt.

Om du har en kod för din produkt kan du skanna den här: https://service.helland.no/