Klagomål ska alltid anmälas till Helland. Vi har normalt en svarstid på 2-5 arbetsdagar. Se till att du har lämnat så fullständig information om klagomålet som möjligt. Vi skickar en ny orderbekräftelse när ärendet är klarlagt och logistiken planerad.

Följande punkter måste fyllas i:
- ordernummer
- fotodokumentation
- namn på kontaktperson samt telefonnummer och e-postadress
- skäl för klagomål
- föreslagen lösning

Skicka ett e-postmeddelande till helland@helland.no