Certifiering av möbler

En möbelsom ska användas i offentlig miljö måste uppfylla tuffa krav vad det gäller säkerhet, hållbarhet och stabilitet.

Vi har lång och djup kunskap om möbelproduktion, erfarenhet av målgruppen och den tekniska kunskapen för att göra bra möbler. Testerna vi utsätter våra möbler för är för att kunna dokumentera och försäkra oss och brukaren att möblerna håller bästa kvalitet. 

Vi genomför testerna på ett ackrediterat, certifierat 3:e partstestcenter och involverar kvalitetssäkring enligt internationella och nationella ISO-standarder.

Vi testarenligt dessa nuvarande standarder:

  • EN 16139 -Sittmöbler för allmänt bruk.
  • A 15372– Bord. 
  • EN 16121- Förvaringsmöbler.

Alla standarder är testade för styrka, hållbarhet och säkerhet. I dessa tester ska alla delar av produkten testas och konstruktion och materialval är därför viktigt för att klara kraven.

Möbelns livscykel

I ett testlabb återskapas möbelns hela livscykel genom test i en maskin som utsätter möbeln för ständig på frestning. Alla rörelser testas enligt hållfasthetskrav angivna i newton (1000N är cirka 100kg tryck). En stolkan t.ex. testas med 50 000 repetitioner av en given applikation som ska motsvara verklig användning över x antal år. Kriterierna är specificerade enligt ISO-standarden. Ett säkerhetstest genomförs också för att produkten inte ska ha någon form av klämrisk eller andra risker för användaren.

När möbeln klarat testet ska den fortfarande vara hel och utan synliga skador, materialet får inte ha sprickor eller deformationer. Möblerna ska fungera på samma sätt som före testet.

Kraven inom den offentliga sektorn är betydligt hårdare än för privat bruk. Vi testar därför möblerna enligt båda nivåerna, beroende på vilken marknad möblerna kommer att användas på. Testerna har 2 nivåer: L1 är hård användning och L2 är för extremt hård användning. 

Nedan ser du Addi stapelbar stol testas enligt L1.

Hållbarheten på sitsen och ryggen testas med en sitsbelastning på 1000N, en ryggbelastning på 300 N och repetitioner på 200 000.

Stolens armstöd är testas för att säkerställa lång hållbarhet. Tryckappliceras med en kraft på 400 N med 60 000 repetitioner.

Stolens ben testas för statisk belastning framåt med 620N, sitsenbelastas med 1800 N i 100 000 repetitioner