QR-KOD SOM IDENTIFIERING

Spårning av produkter har det sista året kommit på agendan och ställs nu som ett krav i flera anbudsprocesser. Helland Möbler har etablerat en lösning där alla enskilda produkter är märkta med en unik QR-kod. Genom att skanna den med en mobilkamera får du tillgång till produktens unika konfiguration. Här kommer det även vara möjligt att ladda ner underliggande dokumentation såsom underhållsguide, monteringsanvisningar, ritningar mm.

Till exempel kan ett sjukhus med flera hundra rum fördelade på flera våningar ha stora utmaningar med att avgöra var de enskilda möblerna hör hemma om de hamnar på avvägar. Informationen i QR-koden kan innehålla en exakt beskrivning av vilket rum och våning stolen tillhör och därmed vara ett bra och tidsbesparande verktyg.

Testa koden: