Sirkulære møbler

SIRKULÆRE anskaffelser har i en tid med fokus på bærekraft blitt en stark drivkraft i samfunnet. Helland Møbler har alltid tilbudt komponenter til møbelkolleksjonen for utbytting dersom det skulle vara behov for det, og därmed støttet opp under sirkulær prinsippet. Vi tar nå denna enda et skritt videre.
Gjennom samarbeid med egen produksjon og externa lokala aktörer tilbyr vi nå total renovering av alle våre modeller.

BEGREPET BÆREKRAFT har blitt mer og mer brukt de siste 10 årene. Å tenke bærekraftig er imidlertid ikke noe nytt. Allerede ved oppstarten av Helland's Lenestolfabrikk i 1947 var tanken til grunnlegger Johan Helland at det skulle produseres fine møbler av høy produktkvalitet som skulle vare lenge. Når Helland på slutten av 60-tallet gikk over til å produsere møbler til det offentlige markedet,
ble behovet for å produsere starke og varige møbler enda mer aktuelt.

MILJØVENNLIGE komponenter og materialer er ikke nok. For oss handler det om mer enn komponenter og materialer som ikke er skadelig for miljøet. Møblene skal vare i mange tiår uten at de går i stykker.
Bare i Europa kastes 10 miljoner tonn möbler hvert år og det sier seg selv at en slik bruk-og-kast-mentalitet ikke er bærekraftig.

VI I HELLAND tar nå sirkulær tanken videre og tilbyr total renovering av brukte Helland modeller. Dette kan vara ved at vi kun skifter trekkene, eller både trekk og puter.
Alternativt kan vi också gjøre en mer fullstendig renovering med sliping av treverk og ny overflatebehandling.
Møbelet vil etter en slik prosess fremstå som nytt, og sålede vare i nye tiår.

Vi kallar detta Helland Refurn.