Hv

Helland om hållbarhet

Hållbarhet handlar om solidaritet och omtanke om framtida generationer – utöver alla som lever idag. Vi har bara en planet, med en begränsad mängd resurser, och det ligger i vårt kollektiva intresse att ta hand om den. Begreppet hållbarhet har använts mer och mer de senaste 10 åren. Att tänka hållbart är dock inget nytt. Redan vid starten av Hellands Lenestolfabrikk 1947 var idén med grundaren Johan Helland att producera fina möbler av hög produktkvalitet som skulle hålla länge. När Helland gick över till att tillverka möbler för den offentliga marknaden i slutet av 70-talet blev behovet av att producera starka och hållbara möbler ännu mer aktuellt. Miljövänliga komponenter och material räcker inte För oss handlar det om mer än komponenter och material som inte är skadliga för miljön. Möblerna ska hålla i många decennier utan att gå sönder. Bara i Europa slängs 10 miljoner ton möbler varje år och det säger sig självt att en sådan använd-och-släng-mentalitet inte är hållbar. Därför är det möjligt att köpa avtagbara och tvättbara överdrag till stora delar av vår kollektion. Det gör det enkelt att rengöra möblerna, men det gör det också möjligt att njuta av möblerna med nya textilier – istället för att köpa en helt ny möbel. Dessutom kan flera enskilda delar av våra möbler bytas ut om något skulle vara skadat. Hållbarhet genomsyrar organisationen från högsta ledning till produktion Redan 2002 certifierades Helland Møbler AS enligt ISO-14001-standarden. Denna standard är ett miljöledningssystem som vi har integrerat med övriga ledningskrav i företaget och som bidragit till att organisationen har uppnått både miljömässiga och ekonomiska mål. Denna certifiering förpliktar oss att kontinuerligt arbeta med förbättringar enligt denna standard. Vi kontrolleras av en årlig övervakningsrevision under certifieringsperioden och efter tre år ska vi certifieras igen. ISO 14001 gör det möjligt för oss att utveckla och implementera policyer och mål som tar hänsyn till lagstadgade krav och information om betydande miljöaspekter. Varje år sätts nya mål för miljöförbättringar – både vad gäller produkt, avfall, arbetsmiljö och sociala förhållanden. Efter att ha arbetat med detta i snart 20 år är hållbarhet något som genomsyrar organisationen från högsta ledning till produktion. När det kommer till produktion har vi i Helland höga krav på såväl materialkvalitet som på en felfri finish på de produkter vi producerar. Utan sådana standarder hade vi inte varit nöjda med det vi levererar. Allt trä som Helland använder i sina möbler är certifierat material (FSC) som kan spåras till skogar där verksamheten är hållbar och där sociala, ekonomiska och miljömässiga krav uppfylls. Som leverantör av möbler till hälso- och sjukvårdssektorn var Helland Møbler AS 2019 först i Skandinavien med att tilldelas SVANMÄRKET för en stor del av kollektionen. När en produkt eller tjänst har fått Svanenmärkt har den klarat Miljömärkningsverkets objektiva bedömning av hur miljövänlig produkten är. Hela livscykeln för en produkt beaktas. Från råvara - till produktion - via användning - till avfallshantering.