Polyester (den mest kända är Trevira CS), som är kemiskt behandlad för att vara flamskyddad, har många fördelar och gör den särskilt lämplig att använda inom vårdsektorn. 

  • Ger ökad säkerhet genom att minska risken för brandspridning, vilket är avgörande bland utsatta boende.
  • Lätt att underhålla och kvalitet och utseende kvarstår över tid även efter flera tvättar.
  • Kan rengöras noggrant och tål upp till60° vid tvätt, vilket är nödvändigt för att upprätthålla god hygien. 

Läs mer om underhåll av textilier här.