Joakim Helland om bærekraft

Hållbarhet handlar om solidaritet och omtanke till kommande generationer – utöver vi som lever idag. Vi har bara en planet med en begränsad mängd resurser, och det ligger i vårt gemensamma intresse att ta hand om den.

Begreppet hållbarhet har använts flitigt under det senaste decenniet. Att tänka hållbartär dock inget nytt. Redan vid starten av Hellands Lenestolsfabrik 1947 var idén från grundaren Johan Helland att vi skulle producera tidlösa och hållbara möbler av hög kvalitet. När Helland gick över till att tillverka möbler för den offentliga marknaden i slutet av 1960-talet blev behovet av att producera hållbara möbler ännu mer aktuellt.

För oss handlar det om mer än komponenter och material som inte är skadliga för miljön. Våra möbler kommer att hålla i många decennierutan att gå sönder. Bara i Europa kasseras 10 miljoner ton möbler varje år och det säger sig självt att en sådan slit och släng mentalitet inte är hållbar.

Därför kan du köpa avtagbara och tvättbara klädslar till stora delar av vår kollektion. Detta gör det enkelt att underhålla och rengöra möblerna. Inredningstrender förändras och genom att förnya klädseln på möbeln säkerställer du att den lever vidare i en ny kostym. Dessutom kan flera enskilda delar på våra möbler bytas ut om något skulle vara trasigt.


Hållbar möbelproduktion

Redan 2002 certifierades Helland Möbler AS enligtISO-14001-standard. Denna standard är ett miljöledningssystem som vi arbetar mot för att uppnå miljömässiga och ekonomiska mål. Vi förpliktar oss till en kontinuerlig utveckling. Varje år sätts nya mål för att förbättra våra prestationer inom materialval, avfallshantering, energianvändning, utsläpp, arbetsmiljö och sociala förhållanden för att nämna några. För att bevisa detta har vi revisioner årligen av godkända revisionsbolag.

2019 blev vi den första helmöbel leverantören i Skandinavien som tilldelades Svanen för stora delar av möbelkollektionen. Våra produkter tilldelades priset efter att ha klarat av de strikta kriterierna för utmärkelsen. Ett av kraven är bl.a. FSC-certifierat virke som kan spåras tillskog där driften är hållbar och social samt att ekonomiska och miljömässiga krav uppfylls. Materialkvalitet och produktionsfinish har högt fokus.