Joakim Helland om bærekraft

Bærekraft handlar om solidaritet och omtanke för kommande generasjoner - i tillegg til alle de som lever i dag. Vi har bare en jordklode, med en begrenset mengde ressurser, og det er i vår felles interesse å ta vare på den.

Begrepet bærekraft har blitt mer og mer brukt de siste 10 årene. Å tenke bærekraftig er imidlertid ikke noe nytt. Allerede vid oppstarten av Helland's Lenestolfabrikk i 1947 var tanken til grunnlegger Johan Helland at det skulle produseres fine møbler av høy produktmessig kvalitet som skulle vare lenge. Når Helland på slutten av 70-tallet gikk over til å produsere møbler til det offentlige markedet, ble behovet for å produsere starke og varige møbler enda mer aktuelt.

Miljøvennlige komponenter og materialer er ikke nok
For oss handler det om mer enn komponenter og materialer som ikke er skadelig for miljøet. Møblene skal vare i mange tiår uten at de går i stykker. Bare i Europa kastes 10 miljoner tonn möbler hvert år og det sier seg selv at en slik bruk-og-kast-mentalitet ikke er bærekraftig.

Därför är det möjligt å kjøpe avtakbare og vaskbare trekk til store deler av kolleksjonen vår. Det gjør at det er enkelt å rengjøre møbelet, men det gjør også mulig å fornøye møbelet med nytt tekstil - i stedet for å kjøpe et helt nytt møbel. I tillegg kan flere individuelle deler på møblene våre skiftes ut dersom noe skulle bli ødelagt.


Bærekraft gjennomsyrer organisasjonen fra toppledelse til produksjon

Allerede i 2002 ble Helland Møbler AS sertifisert etter ISO-14001 standarden. Denne standarden er et miljøstyringssystem som vi har integrerat med andre krav til styring i bedriften og som har bidratt til at organisasjonen har oppnådd både miljømessige og økonomiske mål. Denne sertifiseringen forplikter oss til å jobbe kontinuerlig med forbedring i enlighet til denne standard. Vi blir kontrollerade av en årlig övervakningsrevision i sertifiseringsperioden och efter tre år måste vi sertifiseres på nytt. ISO 14001 gjør oss i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter. Varje år blir det satt nya mål för förbättringar miljømessig - både på produkt, avfall, arbeidsmiljø og sosiale forhold. Etter å ha jobbet med dette i snart 20 år, så er bærekraft noe som gjennomsyrer organisasjonen fra toppledelse til produksjon.

Når det kommer til produksjon, har vi i Helland høye krav til materialkvalitet så vel som til en feilfri finish av produktene vi produserer. Uten slike standarder hadde ikke vi vært fornøyd med det vi leverer. Alt treverk som Helland bruker i sine møbler er sertifiserte materialer (FSC) som kan spores til skoger der driften er bærekraftig og der sosiale, økonomiske og miljømessige krav overholdes.

Som leverantör av möbler til helsesektoren, ble Helland Møbler AS i 2019, som den första i Skandinavien, tildelt SVANEMERKET for en god del av kolleksjonen. Når et produkt, eller tjeneste, har blitt Svanemerket har det bestått den objektiva vurderingen till Miljømerking av hvor miljøtilpasset produkten er. Hele livssyklusen til et produkter blir vurdert. Fra råvare - til produksjon - via bruk - til avfallshåndtering.