Qr kode som identifikator

Sporing av produkter har det siste året kommet på agendaen, og blir nå satt som krav i flere anbudsprosesser. Helland Møbler har etablert en løsning der alle enkeltprodukter blir merket med en unik QR kode. Ved å skanne denne med mobilkamera vil en få tilgang til produktets unike konfigurasjon. Her vil det også kunne lastes ned underliggende dokumentasjon som vedlikeholds guide, monteringsanvisninger, tegninger m.m.

Eksempelvis kan et sykehus med flere hundre rom fordelt over flere etasjer ha utfordringer med å fastslå hvor det enkelte møbelet hører til dersom disse havner på avveie. Informasjonene i QR koden kan inneholde eksakt beskrivelse på hvilket rom og etasje stolen hører til, og således være et godt og tidsbesparende verktøy.

Test koden: