Helland Møbler AS (org. nr. 943 511 128) er et norsk selskap som utvikler og selger klassiske møbler med skandinavisk design. Produktene kan sees på hjemmesiden www.helland.no

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Helland Møbler innhenter, behandler og utleverer dine personopplysninger og for hvilket formål, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng. Helland Møbler vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Helland Møbler ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal benyttes.

Dersom du har spørsmål knyttet til Helland Møblers behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss her:

Kontaktperson: Bjørn Hjelmseth
Besøksadresse: Strandgata 25, 6250 Stordal
Postadresse: Postboks 10, 6259 Stordal
E-post: helland@helland.no

Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag
Helland Møbler behandler følgende personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag:

  • Salg i nettbutikken, hvor navn, kontaktinformasjon, e-post, kort- og betalingsinformasjon behandles. Behandlingen skjer på grunnlag av at det er nødvendig å behandle dine personopplysninger for å oppfylle kjøpsavtalen inngått med deg da du gjennomførte et kjøp i nettbutikken.
  • Administrasjon av leverandør- og andre samarbeidsforhold, hvor navn og kontaktinformasjon for kontaktpersoner (f. eks ansatte) hos leverandører og andre samarbeidspartnere behandles, i tillegg til personopplysninger som finnes i kontrakter, løpende korrespondanse, møtereferater mv. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å administrere leverandør- eller samarbeidsforholdet, herunder kommunisere med våre kontaktpersoner. 
  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider, og for å forbedre brukeropplevelsen, benytter vi informasjonskapsler (cookies) og behandler din IP-adresse. Vi anonymiserer informasjonen som samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler, slik at du ikke kan identifiseres som enkeltperson basert på informasjonen.
  • Besvare henvendelser vi mottar, hvor vi behandler navn, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse.
  • Sende ut nyhetsbrev dersom du har samtykket til dette, hvor vi behandler ditt navn og e-postadresse. 
  • Rekruttering til ledige stillinger, hvor vi behandler CV, vitnemål, søknad, attester, referanser (som du oppgir) og eventuell annen informasjon du oppgir. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan vurdere din jobbsøknad eller tilby deg jobb. Personopplysningene innhentes fra søkeren, men også fra oppgitte referanser. Grunnlaget for behandlingen er at det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en eventuell avtale inngås.
  • Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.
  • Ivaretakelse av Helland Møbler eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter 

Oppbevaring av personopplysninger
Helland Møbler vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake.

For søkere på stillinger hos oss vil vi oppbevare personopplysningene så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene senest innen ett år fra stillingen ble tilsatt, med mindre det er avgitt samtykke til videre oppbevaring.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Helland Møbler kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, samt i den grad det er nødvendig for å ivareta Helland Møblers rettigheter. 

Beskyttelse av personopplysninger
Helland Møbler tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart
Helland Møbler vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette. Helland Møbler kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd. Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Helland Møbler vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

Helland Møbler kan i noen tilfeller utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å ivareta lovpålagte krav eller overholde myndighetspålegg, for eksempel for å overholde forpliktelser etter regnskaps- eller skattelovgivningen. Offentlige myndigheter vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene vi utleverer i slike tilfeller. 

Linker til andre nettsteder og sosiale medier
Helland Møblers nettside kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Helland Møbler tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene. 

Når du "liker" eller blir medlem av Helland Møblers sider på sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Helland Møblers sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring.

Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Helland Møbler behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen ovenfor. Du kan også endre eller rette dine personopplysninger på din kundeprofil på nettsiden.

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Helland Møblers behandling av personopplysninger med oss først. 

Endringer i personvernerklæringen
Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Helland Møblers behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på nettsiden. 

Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.

Sist oppdatert: 07.07.2022