Sporing av produkter har det siste året vært en svært aktuell problemstilling for møbelleverandører.  Sporing blir nå satt som krav i flere anbudsprosesser. 

Hvorfor skal vi ha digitalt produktpass? 

I «The European green deal» har EU-kommisjonen bestemt at de ønsker å være første karbon nøytrale region innen 2050. I dette arbeidet er det sentralt å begrense uttaket av jordens ressurser. Målet med digitale produktpass er å tilrettelegge slik at forbrukeren kan ta bærekraftige valg, og sørge for at produkter som lanseres er mer sirkulære og får lengre levetid ved at de er enklere å reparere, ombruke, redesigne eller resirkulere. Forbrukeren kan enklere ta gode valg når de vet hva møbelet er laget av. Digitale produktpass forenkler denne prosessen ved å gjør det mindre ressurskrevende å innhente all relevant informasjonen. 

Hvem bruker digitale produktpass? 

For deg som forbruker vil produktpasset være et verktøy som gjør det enklere å sammenligne egenskapene i flere produkter. Det skaper tillit til produsenten og gjør det samtidig vanskeligere for produsenten å grønnvaske produktet og omdømmet. Og hvilke produkter gjelder det? Nesten alle produkter utenom matvarer, medisiner og dyrefor. Disse produktgruppene har allerede strenge krav til dokumentasjon og sporbarhet. Batterier er den første produktgruppen som får innført kravet om produktpass og det estimeres at reglene trer i kraft i 2026. Innen 2030 er målet at alle produktgruppene skal bruke produktpass. 

Helland utvikler sitt digitale produktpass

Selve målet med produktpass er definert i EU-kommisjonens «The European green deal», men den faktiske løsningen er ennå et lite stykke unna. For å kunne presentere data fra ulike rapporter og systemer kreves det et betydelig stykke arbeid for å utvikle et fullverdig og fungerende system som produserer produktpass. 

produktpass helland møbler

I påvente av dette har vi i Helland Møbler laget en digital løsning hvor produktene blir merket med en unik etikett som inneholder en QR kode og et nummer. Slik kan du allerede nå få tilgang til den verdifulle informasjonen. Ved å skanne koden med mobilkameraet får du en oversikt over modell, tekstilvalg, sprengskisse, deleliste, monteringsanvisning med steg-for-steg skifte av komponenter, vedlikeholdsguide, kvalitetsrapporter, garantier m.m. Funksjonen utvikles stadig ettersom vi får mer erfaring med brukernes behov.

Dokumentasjonen kan variere fra modell til modell. Har du ikke tilgang til kamera kan du følge denne linken og taste inn nummeret manuelt. 

Bildet under: Etter at du har scannet koden kommer du til en landingsside med informasjon om produktet. 

helland produktpass

Fordeler ved digitalt produktpass

Produktpass gir deg fordeler ved at all dokumentasjon er samlet på et sted. Pleie og omsorgsinstitusjoner med mange avdelinger og etasjer kan skanne QR-koden og produktpasset gir raskt informasjon om hvor møbelet skal settes tilbake etter reparasjon. Slutter gassliften på hvilestoler å fungere er delelisten lett tilgjengelig og vedlikeholdet av stolen går raskt. 

Har du en kode til produktet ditt kan du scanne den her: https://service.helland.no/