Miljø

Vårt hovedkontor ligger omkranset av fjord og fjell i et av de flotteste naturområder i Norge. At vi da tar hensyn til både det indre og det ytre miljøet ved å velge gode og resirkulerbare materialer, er for oss en selvfølge. Under ser du et utvalg av dokumenter som viser til Helland Møbler AS sitt miljø-engasjement og sertifiseringer.

Helland gruppen er Norges ledende leverandør av helse- og pleiemøbler. Vår unike kombinasjon av design, produksjon og bærekraft har satt kvalitetsstandarden for helsemøbler i over 50 år. Helland har et utstrakt samarbeid med helseinstitusjoner og møbeldesignere i Skandinavia. Bedriften har siden etablering i 1947, hatt sitt hovedkontor i Stordal på Sunnmøre, og etablert egen produksjon i Estland. Helland produkt selges i Norge, Sverige og Tyskland. Helland gruppen er organisert i to salgsselskaper, Helland Møbler AS (Salg Norge og Sverige, Danmark) Helland Möbel GmbH (Euro sone kunder). Helland gruppen har totalt 70 ansatte. 

Laste ned redegjørelsen her

HELLAND MØBLER AS har benyttet Factlines tjeneste i sin oppfølging av samfunnsansvar og etiske retningslinjer i leverandørkjeden siden 2023. HELLAND MØBLER AS har vedtatt etiske retningslinjer og foretar periodisk kontroll av sine leverandører gjennom egenrapportering og risikoevaluering. 

Laste ned Factlines Diplom

Svanemerkede møbler og innredninger tilfredsstiller strenge krav til:
- bruk av sertifisert treråvare hvor minst 70% av trevirket skal komme fra sertifisert skogsbruk
- bruk av resirkulert plast og metall
- redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer bl a til overflatebehandling, flammehemming mm
- holdbarhet og slitestyrke
- mulighet for gjenvinning ved endt brukstid
- produsentens avfallshåndtering

Helland lanserer nå flere møbler med Svanemerket, og disse produktene behandles med en spesiell vannbasert lakk. Denne lakken har høy holdbarhet, men vi fraråder bruk av desinfiserende midler ettersom dette kan gi kortere levetid på produktet. I tillegg vil Svanemerke også forutsette at det benyttes møbeltekstil som enten har Eu Ecolabel eller Svanemerke.

Følgende møbler har Svanemerket:
Bo stol, Duun stol, Duun stablestol, Duun hvilestol, Duun sittegruppe 1,2 og 3 seter, Modus stablestol, Pan hvilestol, Pan stol, Pan sittegruppe 1,2 og 3 seter, Timeout sittegruppe.

Produktene er sertifisert av Miljømerking i Norge under lisensnummer 2031 0098.

Helland Møbler AS er sertifisert i følge ISO-14001 standard.
Last ned ISO14001 Sertifikat
Last ned IQNet Sertifikat

Helland Møbler AS er sertifisert i følge EU regelverket. Vi bruker CO2 ekvivalenten for vannkraft.
Last ned opprinnelsesgaranti
Download Guarantees of origin

Helland Møbler jobber kontinuerlig med å utvikle etiske retningslinjer, som bedriften forplikter seg til å følge. En ønsker å påvirke positiv adferd og kultur for bedriften og leverandørkjeden. Helland Møbler har som mål å være et pålitelig selskap for alle våre samarbeidspartnere. Vi er avhengig av denne tilliten, og vi forplikter oss til å drive på en ansvarlig, etisk og lovlig måte. Bedriften har alltid vært bevisst på sitt sosiale ansvar og arbeidet for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i bedriften. Bedriften ønsker også et åpent, transparent og godt forhold til alle våre samarbeidspartnere.

Helland Møbler ønsker å drive forretningsaktivitet på en ærlige, etisk, respektfull og profesjonell måte, og vil følge og etterleve de etiske retningslinjene som er fundamentert i ILO konvensjonen og relevante lover og forskrifter.

Våre prinsipper bygger på at;
- Alle våre leverandører og underleverandører skal levere varer og tjenester som er produsert i overenstemmelse med ILO konvensjonen.
- Leverandørene skal kunne dokumentere at retningslinjene etterleves. Dette kan gjøres gjennom signerte avtaler, egenerklæringer, revisjon av leverandøren, eller fremlagt sertifikat av ISO Standarder.
- Dersom det avdekkes brudd på etiske retningslinjer hos leverandører, skal det utarbeides plan for utbedring innen rimelig tid. Heving av samarbeidskontrakten vil kunne forekomme dersom leverandøren ikke viser vilje til å rette opp forholdet.

Etterlevelse og dokumentasjon.
Alle i Helland Møbler AS skal sette seg inn i de Etiske retningslinjene og etterleve disse. Ved inngåelse av innkjøpsavtaler, skal leverandørene signere eller legge frem annen dokumentasjon på at de etterlever de etiske retningslinjene i henhold til ILO konvensjonen og dets land lover og forskrifter på dette området. (dok. Code of Conduct for Suppliers) Gjennomgang av Code of Conduct skal settes opp i ‘interne revisjonsprogrammet’ ISO 14001 med årlig revisjon. Innkjøpssjefen har ansvaret for å påse at alle leverandører og underleverandører følger retningslinjene og at disse er dokumentert.

COD_01 , COD_02 , COD_03

Helland Møbler jobber kontinuerlig med å utvikle holdninger og arbeids med å forebygge korrupsjon og bestikkelser. Verdiskapning skal skje i henhold til bedriftens etiske retningslinjer og gjeldene lovverk.

Hovedmålene til bedriften er følgende;
- Nulltoleranse mot korrupsjon
- Større fokus o bedriften på anti-korrupsjon og konsekvensene dette vil medføre
- Forhindre og avdekke korrupsjon og bestikkelser i bedriften og hossamarbeidspartnere

Ansatte og samarbeidspartnere
Bedriftens holdning til korrupsjon skal tydelig kommuniseres ovenfor ansatte og samarbeidspartnere. Ansatte skal ikke under noen omstendigheter motta bestikkelser, for å fremme bedriften eller egne interesser. Alle ansatte skal aktivt bidra til å forhindre korrupsjon. Helland Møbler vil tydelig kommunisere at en ikke ønsker forretningsmessige forbindelser eller annet samarbeid med kunder, leverandører og samarbeidspartnere som er involvert i korrupsjon og bestikkelser.

Viktige faktorer i vårt anti-korrupsjonsarbeid er;
- Tydelig ansvarsforhold, inkludert styrets og ledelsens involvering
- Regelmessig gjennomgåelse og informasjon til ansatte
- Skape riktige holdninger, kultur og verdier i bedriften
- Gjennomføre årlige risikovurderinger og tiltak som kan forhindre korrupsjon
- Utarbeide kanaler for å løfte fram utfordringer og bekymringer. Det skal også være muligheter for anonyme varslinger.
- Klare og definerte krav til samarbeidspartnere i forbindelse med salg og innkjøpsprosesser gjennom kontrakter angående korrupsjon
- Klare retningslinjer for gaver, utgiftsdekning, betaling av reiser og kostutgifter

Ansvar
Dålig leder har det overordnede ansvar for at bedriftens arbeid med anti-korrupsjon. Dette i forhold til at bedriftens ansatte hverken skal motta eller gjøre bruk av korrupsjon og bestikkelser. Alle ledere og medarbeidere i bedriften, skal i forbindelse med daglig drift, være oppmerksom på og avdekke mistanke om mulig korrupsjon, bestikkelser og lignende mistenkelig handling. Dette gjelder internt i bedriften og alle samarbeidspartnere i alle våre markeder.

helland_anti_korrupsjon

 

Helland og sirkulære møbler

Sirkulære anskaffelser har i en tid med fokus på bærekraft blitt en sterk driver i samfunnet. Begrepet bærekraft har blitt mer og mer brukt de siste 10 årene. Å tenke bærekraftig er i midlertidig ikke noe nytt. Allerede ved oppstarten av Hellands Lenestolfabrikk i 1947 var tanken til grunnlegger Johan Helland at det skulle produseres fine møbler av høy kvalitet som kulle vare lenge. Når Helland på slutten av 70-tallet gikk over til å produsere møbler til det offentlige markedet, ble behovet for å produsere sterke og varige møbler enda mer aktuelt. Helland Møbler har derfor alltid tilbudt komponenter til møbelkolleksjonen for utbytting dersom det skulle være behov for det, og dermed støttet opp under sirkulærprinsippet. Vi tar nå dette enda et skritt videre. Gjennom samarbeidet meg egen produksjon og eksterne lokale aktører tilbyr vi total renovering av alle våre modeller. Vi skifter trekk, puter, sliper treverk og gir overflatebehandling.

Dette er Helland Refurn

Møbelfakta er et merkenavn/logo/møbelmerke som forteller at produsenten som benytter det symbolet er miljøsertifisert og møblene som bærer dette er miljø- deklarerte/dokumenterte og kvalitetssertifiserte.

Mobelfakta

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.I våre produkters miljødeklarasjoner som du finner på hvert enkelt produkt, vil miljøpåvirkningene gå klart frem. Ved hjelp av dokumenterbar og nøktern informasjon, ønsker vi å fremstå som en ansvarlig produsent og leverandør.

EPD-norge

Helland Møbler har et moderne produksjonsanlegg der rent arbeidsmiljø har høy prioritet. Utslipp fra produksjonen som påvirker det ytre og indre miljø er redusert til et minimum. De mest benyttede treslag er bjørk og eik, laminert og heltre. Til innvendig treverk benyttes sponplater, kryssfinér og heltre. Alt platemateriell, samt lim og lakk tilfredsstiller E-1 normen for formaldehydavspaltning. Skumplast fremstilles uten bruk av KFK-gass. Til liming av skumplast brukes miljøvennlig vannbasert kontaktlim. Alt kapp av trematerialer benyttes til oppvarming av egne lokaler. Kartonger som benyttes er produsert av resirkulert råstoff. Papp, papir, plast, stål, el avfall og spesialavfall sorteres og sendes til resirkulering. Øvrig avfall leveres til kommunalt deponi.

Helland Møbler produserer med FSC godkjent trevirke. FSC er en global non-profitt merkeordning for trevirke og papir.

I en FSC-skog felles det ikke flere trær enn skogen rekker å reprodusere. Samtidig er FSC merket en garanti for at dyr og planteliv blir beskyttet, og at menneskene som jobber i skogen er sikret utdannelse, sikkerhetsutstyr og ordnede lønnsvillkår.

FSC sertifikat