Miljø

Vårt hovedkontor ligger omkranset av fjord og fjell i et av de flotteste naturområder i Norge. At vi da tar hensyn til både det indre og det ytre miljøet ved å velge gode og resirkulerbare materialer, er for oss en selvfølge. Under ser du et utvalg av dokumenter som viser til Helland Møbler AS sitt miljø-engasjement og sertifiseringer.

Svanemerkede møbler og innredninger tilfredsstiller strenge krav til:
· bruk av sertifisert treråvare hvor minst 70% av trevirket skal komme fra sertifisert skogsbruk
· bruk av resirkulert plast og metall
· redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer
  bl a til overflatebehandling, flammehemming mm
· holdbarhet og slitestyrke
· mulighet for gjenvinning ved endt brukstid
· produsentens avfallshåndtering

Helland lanserer nå flere møbler med Svanemerket, og disse produktene behandles med en spesiell vannbasert lakk. Denne lakken har høy holdbarhet, men vi fraråder bruk av desinfiserende midler ettersom dette kan gi kortere levetid på produktet. I tillegg vil Svanemerke også forutsette at det benyttes møbeltekstil som enten har Eu Ecolabel eller Svanemerke.

Følgende møbler har Svanemerket:
·Bo stol
·Duun stol
·Duun stablestol
·Duun Hvilestol
·Duun sittegruppe 1, 2 og 3-seter
·
Modus stablestol
·
Pan hvilestol
·
Pan stol
·
Pan sittegruppe 1, 2 og 3-seter
·TimeOut sittegruppe

Produktene er sertifisert av Miljømerking i Norge under lisensnummer 2031 0098.

Svanemerket

Helland Møbler AS er sertifisert i følge ISO-14001 standard.
Last ned ISO14001 Sertifikat
Last ned IQNet Sertifikat

Helland Møbler AS er sertifisert i følge EU regelverket. Vi bruker CO2 ekvivalenten for vannkraft.
Last ned opprinnelsesgaranti
Download Guarantees of origin

Etiske retningslinjer "Code of Conduct".
COD_01
COD_02
COD_03

Helland Møbler – Anti korrupsjon politikk
helland_anti_korrupsjon

mobelfakta.no er merkenavnet/logoen/møbelmerke som forteller at produsenten som benytter det er miljøsertifisert og møblene som bærer det er miljø- deklarerte/dokumenterte og kvalitetssertifiserte.

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.I våre produkters miljødeklarasjoner som du finner på hvert enkelt produkt, vil miljøpåvirkningene gå klart frem. Ved hjelp av dokumenterbar og nøktern informasjon, ønsker vi å fremstå som en ansvarlig produsent og leverandør.
EPD-norge

Helland Møbler har et moderne produksjonsanlegg der rent arbeidsmiljø har høy prioritet. Utslipp fra produksjonen som påvirker det ytre og indre miljø er redusert til et minimum.De mest benyttede treslag er bjørk og eik, laminert og heltre. Til innvendig treverk benyttes sponplater, kryssfinér og heltre. Alt platemateriell, samt lim og lakk tilfredsstiller E-1 normen for formaldehydavspaltning.Skumplast fremstilles uten bruk av KFK-gass. Til liming av skumplast brukes miljøvennlig vannbasert kontaktlim. Alt kapp av trematerialer benyttes til oppvarming av egne lokaler.Kartonger som benyttes er produsert av resirkulert råstoff. Papp, papir, plast, stål, el avfall og spesialavfall sorteres og sendes til resirkulering. Øvrig avfall leveres til kommunalt deponi.