Leveringsbetingelser

Fritt levert forhandlers faste adresse.
Ved levering utenom forhandlers faste adresse, tillegges et gebyr på netto NOK 1.000 på ordrer under netto NOK 20.000. Ordrer under NOK 6.000 netto belastes med et frakttillegg på netto NOK 500.

Transportskader

Ved mottak av gods skal avvik alltid noteres på fraktbrev. Manglende avviksnotat resulterer i at reklamasjon ikke godtas. Mottaker skal umiddelbart varsle Helland Møbler om avvik.
Ordrenummer, foto og dokumentasjon er påkrevet. Ikke synlig skade (på emballasje) skal meldes senest 7 dager etter mottak til helland@helland.no

Merkostnader i forbindelse med transportskade erstattes ikke av Helland Møbler.

Garanti

Det gis 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil på alle modeller, 5 års garanti på elektriske komponenter og gasspumper. *Gjelder ikke på tekstil. Her står tekstilleverandøren for garantiansvar.

Hvit - F1040 Alpino

Lys grå - F7927

Lilac - F2582

Just-Gold - F8857

Mojave - F8751

New Burgundy - F7966

Terril - F2297