Reklamasjoner skal alltid meldes inn til Helland. Vi har normalt svartid på 2-5 arbeidsdager. Vennligst påse at du har gitt så komplett informasjon om reklamasjonen som mulig. Vi sender ny ordrebekreftelse når saken er avklart og logistikk planlagt.

Følgende punkter må fylles ut:
- ordrneummer
- bildedokumentasjon
- navn på kontaktperson samt telefonnr og e-post adresse
- årsak til reklamasjon
- forslag til løsning 

Send en e-post til helland@helland.no