Sirkulære møbler hos Helland

Bærekraftige anskaffelser
I en tid med fokus på bærekraft har bærekraftige anskaffelser blitt en sterk driver i samfunnet. Helland Møbler har alltid tilbudt komponenter til møbelkolleksjonen for utbytting dersom det skulle være behov for det, og dermed støttet opp under sirkulær prinsippet. Vi tar nå dette enda et skritt videre. 
Gjennom samarbeid med egen produksjon og eksterne lokale aktører tilbyr vi nå total renovering av alle våre modeller.  

Bærekraftig tankegang
Begrepet bærekraft har blitt mer og mer brukt de siste 10 årene. Å tenke bærekraftig er imidlertid ikke noe nytt. Allerede ved oppstarten av Helland’s Lenestolfabrikk i 1947 var tanken til grunnlegger Johan Helland at det skulle produseres fine møbler av høy produktkvalitet som skulle vare lenge. Når Helland på slutten av 60-tallet gikk over til å produsere møbler til det offentlige markedet,
ble behovet for å produsere sterke og varige møbler enda mer aktuelt.

Miljøvennlige komponenter og materialer
Kun dette er ikke nok. For oss handler det om mer enn komponenter og materialer som ikke er skadelig for miljøet. Møblene skal vare i mange tiår uten at de går i stykker. 
Bare i Europa kastes 10 millioner tonn møbler hvert år og det sier seg selv at en slik bruk-og-kast-mentalitet ikke er bærekraftig.

Renoverings konsept
Vi tar nå sirkulær tanken videre og tilbyr total renovering av brukte Helland modeller. Dette kan være ved at vi kun skifter trekkene, eller både trekk og puter. Alternativt kan vi også gjøre en mer fullstendig renovering med sliping av treverk og ny overflatebehandling. Møbelet vil etter en slik prosess fremstå som nytt, og sålede vare i nye tiår.

Vi kaller dette Helland Refurn.