Sub-heading

Helland om bærekraft

Bærekraft handler om solidaritet og omtanke for kommende generasjoner – i tillegg til alle de som lever i dag. Vi har bare en jordklode, med en begrenset mengde ressurser, og det er i vår felles interesse å ta vare på den. Begrepet bærekraft har blitt mer og mer brukt de siste 10 årene. Å tenke bærekraftig er imidlertid ikke noe nytt. Allerede ved oppstarten av Helland’s Lenestolfabrikk i 1947 var tanken til grunnlegger Johan Helland at det skulle produseres fine møbler av høy produktmessig kvalitet som skulle vare lenge. Når Helland på slutten av 70-tallet gikk over til å produsere møbler til det offentlige markedet, ble behovet for å produsere sterke og varige møbler enda mer aktuelt. Miljøvennlige komponenter og materialer er ikke nok For oss handler det om mer enn komponenter og materialer som ikke er skadelig for miljøet. Møblene skal vare i mange tiår uten at de går i stykker. Bare i Europa kastes 10 millioner tonn møbler hvert år og det sier seg selv at en slik bruk-og-kast-mentalitet ikke er bærekraftig. Derfor er det mulig å kjøpe avtakbare og vaskbare trekk til store deler av kolleksjonen vår. Det gjør at det er enkelt å rengjøre møbelet, men det gjør også mulig å fornøye møbelet med nytt tekstil – i stedet for å kjøpe et helt nytt møbel. I tillegg kan flere individuelle deler på møblene våre skiftes ut dersom noe skulle bli ødelagt. Bærekraft gjennomsyrer organisasjonen fra toppledelse til produksjon Allerede i 2002 ble Helland Møbler AS sertifisert etter ISO-14001 standarden. Denne standarden er et miljøstyringssystem som vi har integrert med andre krav til styring i bedriften og som har bidratt til at organisasjonen har oppnådd både miljømessige og økonomiske mål. Denne sertifiseringen forplikter oss til å jobbe kontinuerlig med forbedring i henhold til denne standard. Vi blir kontrollert ved en årlig overvåkningsrevisjon i sertifiseringsperioden og etter tre år må vi sertifiseres på nytt. ISO 14001 gjør oss i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter. Hvert år blir det satt nye mål for forbedringer miljømessig – både på produkt, avfall, arbeidsmiljø og sosiale forhold. Etter å ha jobbet med dette i snart 20 år, så er bærekraft noe som gjennomsyrer organisasjonen fra toppledelse til produksjon. Når det kommer til produksjon, har vi i Helland høye krav til materialkvalitet så vel som til en feilfri finish av produktene vi produserer. Uten slike standarder hadde ikke vi vært fornøyd med det vi leverer. Alt treverk som Helland bruker i sine møbler er sertifiserte materialer (FSC) som kan spores til skoger der driften er bærekraftig og der sosiale, økonomiske og miljømessige krav overholdes. Som leverandør av møbler til helsesektoren, ble Helland Møbler AS i 2019, som den første i Skandinavia, tildelt SVANEMERKET for en god del av kolleksjonen. Når et produkt, eller tjeneste, har blitt Svanemerket har det bestått den objektive vurderingen til Miljømerking av hvor miljøtilpasset produktet er. Hele livssyklusen til et produkter blir vurdert. Fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering.