Polyester (mest kjent er Trevira CS) som er kjemisk behandlet for å være flammehemmende har mange fordeler og gjør det spesielt egnet for bruk på omsorgsenheter. Både polyester og flammehemmende polyester sine praktiske, sikkerhetsmessige og hygieniske fordeler gjør dem til et ideelt valg for møbler og tekstiler på omsorgenheter.

  • Gir økt sikkerhet ved å redusere risikoen for brannspredning, noe som er kritisk rundt med sårbare beboere.
  • Lett å vedlikeholde, og kvalitet og utseende holder seg over tid selv etter flere vask.
  • Kan rengjøres grundig og tåler opp til 60° under vask, som er nødvendig for å opprettholde god hygiene. 

Les mer om vedlikehold av tekstiler her.