DESINFISERING AV MØBLER

Det er essensielt å opprettholde høy hygiene standard for å redusere forurensning og spredning av mikrober. Det er viktig å forstå forskjellen mellom bakterier og virus, som er spesiell typer mikroorganismer. Begge kan feste seg til forskjellige overflater men de oppfører seg forskjellig.

Bakterier har evnen til å vokse på overflater, i motsetning til virus. Forskning viser at virus kan overleve på et materiale i flere timer. Denne forskjellen understreker viktigheten av målrettede hygiene tiltak.

Før materialet desinfiseres er det viktig med grundig rengjøring. Innen helse- og omsorg er begrepene hygiene og desinfeksjon stadig mer vanlige på grunn av den betydelige infeksjons risikoen.

VELG SPRITTOLERANTE OVERFLATER

Alkoholbaserte rengjøringsmidler som Virkon og Antibac brukes ofte for å få en effektiv rengjøring. Ikke alle overflater tåler langvarig eksponering med alkoholbaserte midler.

Rengjøring kan på enkelte overflater utføres med opptil 75% alkoholbaserte rengjøringsmiddel. Rengjør og tørk til slutt over med en myk klut, oppvridd i lunkent rent vann da desinfisering etser på tekstilen.  

Hør alltid med tekstilprodusenten om valgt kvalitet kan desinfiseres.

Velger du møbler med treverk i syreherdet lakk i stedet for vannbasert lakk, er møbelet rustet for hyppig desinfisering. Dette er avgjørende for å minimere spredningen av smitte. Møbler med overflater i stål eller laminat er også slitesterke og tåler hyppig spriting. 

 

Å følge retningslinjer fra lokale helsemyndigheter anbefales sterkt for å opprettholde trygge og hygieniske helsemiljøer.