Joakim Helland om bærekraft

Bærekraft handler om solidaritet og omtanke for kommende generasjoner – i tillegg til vi som lever i dag. Vi har bare en jordklode, med en begrenset mengde ressurser, og det er i vår felles interesse å ta vare på den.

Bærekraftig tankegang
Begrepet bærekraft er hyppig brukt de siste tiårene. Å tenke bærekraftig er imidlertid ikke noe nytt. Allerede ved oppstarten av Helland’s Lenestolfabrikk i 1947 var tanken til grunnlegger Johan Helland at vi skulle produsere tidløse og varige møbler av høy kvalitet. Når Helland på slutten av 60-tallet gikk over til å produsere møbler til det offentlige markedet, ble behovet for å produsere varige møbler enda mer aktuelt.

For oss handler det om mer enn komponenter og materialer som ikke er skadelig for miljøet. Møblene våre skal vare i mange tiår uten at de går i stykker. Bare i Europa kastes 10 millioner tonn møbler hvert år og det sier seg selv at en slik bruk-og-kast-mentalitet ikke er bærekraftig.

Derfor har vi lagt til rette for å kjøpe avtakbare og vaskbare trekk til store deler av kolleksjonen vår. Det gjør at det er enkelt å vedlikeholde og rengjøre møblene. Interiørtrender forandrer seg og med å fornye tekstilet på møbelet sørger du for at det lever videre i ny drakt. I tillegg kan flere individuelle deler på møblene våre skiftes ut dersom noe skulle bli ødelagt.

Helland Pan hvilestol

Bærekraftig møbelproduksjon
Allerede i 2002 ble Helland Møbler AS sertifisert etter ISO-14001 standarden. Denne standarden er et miljøstyringssystem som vi jobber etter for å nå miljømessige og økonomiske målsettinger. Vi forplikter oss til kontinuerlig utvikling. Årlig settes det nye mål for å forbedre våre prestasjoner innenfor valg av materialer, avfallshåndtering, energibruk, utslipp, arbeidsmiljø og sosiale forhold for å nevne noen. For å bevise dette revideres vi årlig av godkjente revisjonsselskap. 

I 2019 ble vi første møbelleverandør i Skandinavia som fikk tildelt Svanemerket på store deler av møbelkolleksjonen. Våre produkter ble tildelt utmerkelsen etter å ha bestått de strenge kriteriene til utmerkelsen. Et av kravene er bl.a. FSC sertifisert treverk som kan spores til skoger der driften er bærekraftig og sosiale, økonomiske og miljømessige krav overholdes.

Materialkvalitet og produksjonsfinish har høyt fokus.